Απορρυπαντικό Πλυντηρίου Regular Essex σε σκόνη Regular (2.5kg)